Language

Vial

Lọ chiết mẫu (EPA Vial)

Hãng sản xuất: CNW Technologies

 

Vật liệu: thủy tinh trong / nâu tinh khiết cao, đảm bảo không nhiễm chéo kể cả phân tích VOA

Nhiều thể tích khác nhau: thuận tiện cho nhiều ứng dụng khác nhau trong việc bảo quản mẫu

Nắp vặn kín kể cả khi lắc, đánh sóng siêu âm,.... 

Headspace vial

Hãng sản xuất: CNW Technologies

Thủy tinh trong suốt hoặc nâu có độ tinh khiết cao, được thiết kế kiểu nắp vặn hoặc nắp đóng cùng các kích cỡ, thể tích và hình dạng theo nhu cầu PTN

Các kiểu màng đệm đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau từ những ứng dụng cụ thể

Tương thích với Headspace modul nhiếu hãng: CTC Combi PAL, Shimadzu AOC-5000, Perkin Elmer, Agilent, Fisons, Dani, Carlo Erba …

Vial sắc ký

Hãng sản xuất: CNW Technologies

 

Phù hợp autosampler máy sắc ký (khí, lỏng) của hầu hết các hãng: Shimadzu, Hitachi, Agilent, Waters, Thermo, Perkin Elmer,...

Đa dạng chủng loại, đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật trong phân tích trên sắc ký lỏng và sắc ký khí

Hàng thường xuyên có sẵn

 

Link website hãng sản xuất