Language

Cột chiết mẫu pha rắn (SPE)

Cột chiết mẫu pha rắn (SPE)

Hãng sản xuất: CNW Technologies

 

Cột chiết mẫu pha rắn (SPE) tương đương các hãng Phenomenex, Waters, Agilent, Supelco

Nhiều loại vật liệu sử dụng cho nhiều đối tượng mẫu khác nhau:

      - Pha thường: Silica, Florisil, NH2, CN, Diol

      - Pha đảo: Silica C18, C8, C4, NH2, CN, PHE, PSD, HLB

      - Trao đổi ion: PSA, PRS, SAX, SCX, MAX, MCX, WCX

      - Các chất hấp phụ khác: GBC, Alumina, Cyclohexyl,...

      - SPE 2, 3 lớp từ hỗn hợp các chất nền 

 

Link website hãng sản xuất