Language

Headspace vial

Headspace vial

Hãng sản xuất: CNW Technologies

Thủy tinh trong suốt hoặc nâu có độ tinh khiết cao, được thiết kế kiểu nắp vặn hoặc nắp đóng cùng các kích cỡ, thể tích và hình dạng theo nhu cầu PTN

Các kiểu màng đệm đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau từ những ứng dụng cụ thể

Tương thích với Headspace modul nhiếu hãng: CTC Combi PAL, Shimadzu AOC-5000, Perkin Elmer, Agilent, Fisons, Dani, Carlo Erba …

 

Kiểu chai : dạng nắp vặn, nắp đóng 
Kiểu nắp : Vặn (hợp kim), nhôm đóng (1 lớp, 2 lớp) bằng hợp kim từ tính, bao gồm màng đệm PTFE/Silicone
Kích thước vial :  Nhiều kiểu thể tích phù hợp yêu cầu phương pháp phân tích
Màu sắc vial :  thủy tinh trong hoặc nâu (phù hợp mẫu nhạy cảm ánh sáng), độ tinh khiết cao
Qui cách :  100 cái/hộp cho vial và 100 cái/gói cho nắp
Thiết bị : Tương thích với Headspace modul nhiếu hãng: CTC Combi PAL, Shimadzu AOC-5000, Perkin Elmer, Agilent, Fisons, Dani, Carlo Erba …

 

1. MỘT SỐ LỌ THÔNG DỤNG:

Mã hàng Mô tả sản phẩm Kiểu nắp
3.310020.0000 20mm crimp neck headspace vial, 10ml, 46x22.5mm, clear glass, flat bottom, Borosilicate Type I Class A, for Carlo Erba/Dani/Fisons/Agilent, 100/pk Đóng
3.310020.00A0 20mm crimp neck headspace vial, 10ml, 46x22.5mm, clear glass, rounded bottom, Borosilicate Type I Class A, for CTC/Varian, 100/pk Đóng
3.310020.0E00 20mm crimp neck headspace vial, 10ml, 46x22.5mm, clear glass, flat bottom, white marking spot,  Borosilicate Type I Class A, for Carlo Erba/Dani/Fisons/Agilent, 100/pk Đóng
3.310020.0EA0 20mm crimp neck headspace vial, 10ml, 46x22.5mm, clear glass, rounded bottom, white marking spot, Borosilicate Type I Class A, for CTC/Varian, 100/pk Đóng
3.310020.0EAA 20mm crimp neck headspace vial, 10ml, 46x22.5mm,amber glass, rounded bottom, white marking spot, Borosilicate Type I Class B, for CTC/Varian, 100/pk Đóng
3.320020.0E00 20mm crimp neck headspace vial, 20ml, 75.5x22.5mm, clear glass, flat bottom, white marking spot, Borosilicate Type I Class A, for Carlo Erba/Dani/Fisons/Agilent, 100/pk Đóng
3.320020.0EA0 20mm crimp neck headspace vial, 20ml, 75.5x22.5mm, clear glass, rounded bottom, white marking spot, Borosilicate Type I Class A, for PE/Tekmar, 100/pk Đóng
3.320020.0EAA 20mm crimp neck headspace vial, 20ml, 75.5x22.5mm, amber glass, rounded bottom, white marking spot, Borosilicate Type I Class B, for PE/Tekmar, 100/pk Đóng
3.310018.0EM0 18mm precision Thread vial, 10ml, 46x22.5mm, clear glass, rounded bottom, white marking spot, Borosilicate Type I Class A, 100/pk Vặn
3.310018.0EMA 18mm precision Thread vial, 10ml, 46x22.5mm, amber glass, rounded bottom, white marking spot, Borosilicate Type I Class B, 100/pk Vặn
3.320018.0EM0 18mm precision Thread vial, 20ml, 75.5x22.5mm, clear glass, rounded bottom, white marking spot, Borosilicate Type I Class A, 100/pk Vặn
3.320018.0EMA 18mm precision Thread vial, 20ml, 75.5x22.5mm, amber glass, rounded bottom, white marking spot,Borosilicate Type I Class B, 100/pk Vặn

2. MỘT SỐ NẮP + MÀNG ĐỆM THÔNG DỤNG:

Mã hàng Mô tả sản phẩm
3.TB5395.18M0 Preassembled cap and septa for 18mm precision Thread vial, magnetic cap, clear, centre hole, Translucent Blue silicone/white PTFE, 0.050" thick, 100/pk
3.F05394.18M0 Preassembled cap and septa for 18mm precision Thread vial,magnetic cap, clear, centre hole, butyl/PTFE, 0.060" thick, 100/pk
3.606050.18TB Setpa for 18mm magnetic screw thread cap, Translucent, Blue silicone/white PTFE, 0.050" thick, 100/pk
3.606040.18MF Setpa for 18mm magnetic screw thread cap, Red Butyl/Grey PTFE, 0.060" thick, 100/pk
3.005100.2000 Aluminum cap for 20mm crimp neck vial, without septa, centre hole, 100/pk
3.005100.20MB Aluminum cap with iron top for 20mm crimp neck, vial, without septa, blue, centre hole, 100/pk
3.005100.20MY Aluminum cap with iron top for 20mm crimp neck, vial, without septa, yellow, centre hole, 100/pk
3.005100.20MR Aluminum cap with iron top for 20mm crimp neck vial, without septa, red, centre hole, 100/pk
3.005100.20SS Safty aluminum cap for 20mm crimp neck vial, without septa, 100/pk
3.F05140.2000 Preassembled cap and septa for 20mm crimp neck headspace vial, Aluminum cap, clear, centre hole, butyl/PTFE, 0.125" thick, 100/pk
3.F05140.20MB Preassembled cap and septa for 20mm crimp neck headspace vial ,Aluminum cap with iron top, blue, centre hole, butyl/PTFE, 0.125" thick, 100/pk
3.F05140.20MR Preassembled cap and septa for 20mm crimp neck headspace vial, Aluminum cap with iron top, red, centre hole, butyl/PTFE, 0.125" thick, 100/pk
3.F05140.20MY Preassembled cap and septa for 20mm crimp neck headspace vial, Aluminum cap with iron top, yellow, centre hole, butyl/PTFE, 0.125" thick, 100/pk
3.T05150.2000 Preassembled cap and septa for 20mm crimp neck headspace vial, Aluminum cap, clear, centre hole, White silicone/white PTFE, 0.125" thick, 100/pk
3.TB5150.2000 Preassembled cap and septa for 20mm crimp neck headspace vial, Aluminum cap, clear, centre hole, Translucent Blue silicone/white PTFE, 0.125" thick, 100/pk
3.TB5150.20MB Preassembled cap and septa for 20mm crimp neck headspace vial, Aluminum cap with iron top, blue, centre hole, Translucent Blue silicone/white PTFE, 0.125" thick, 100/pk
3.TB5150.20MR Preassembled cap and septa for 20mm crimp neck headspace vial, Aluminum cap with iron top, red, centre hole, Translucent Blue silicone/white PTFE, 0.125" thick, 100/pk
3.TB5150.20MY Preassembled cap and septa for 20mm crimp neck headspace vial, Magnetic cap, yellow, centre hole, Translucent Blue silicone/white PTFE, 0.125" thick, 100/pk
3.TB5150.20SS Preassembled cap and septa for 20mm crimp neck headspace vial, Safty aluminum cap, clear, centre hole, Translucent Blue silicone/white PTFE, 0.125" thick, 100/pk
3.W05150.2000 Preassembled cap and septa for 20mm crimp neck headspace vial, Aluminum cap, clear, centre hole, Clear silicone/white PTFE, 0.125" thick, 100/pk

 

Sản phẩm liên quan