Language

QuEChERS

Bột làm giàu mẫu (QuEChERS)

Hãng sản xuất: CNW Technologies

 

Sử dụng chiết và làm sạch mẫu phân tích cùng lúc nhiều kháng sinh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu theo tiêu chuẩn AOAC 2007 và EN 15662 

Qui cách đóng gói: gói nhôm (giao đoạn chiết), ống ly tâm 50mL, 15mL, 2mL (giai đoạn làm sạch dịch chiết) thuận tiện, tăng hiệu quả sử dụng

Nhiều qui cách và hỗn hợp chất làm sạch tương ứng với nhiều đối tượng mẫu phân tích khác nhau (màu, béo, thực phẩm hay dầu nhờn,....)