Language

Manifold

Manifold và Phụ kiện

Hãng sản xuất: CNW Technologies

Bộ tách chiết pha rắn cho SPE (12,16, 24 vị trí) kết hợp pump hút chân không cho quá trình làm sạch dịch chiết mẫu phù hợp với nhiều lĩnh vực/ dạng mẫu phân tích (sử dụng SPE, cartridge hoặc disk)
 
Manifold 10 vị trí được thiết kế riêng ứng dụng cho những lượng mẫu lớn (10 - 70g), sử dụng với dạng SPE thể tích lớn hoặc dạng Flash column