Language

Đầu Micropipet Tip và Hộp chứa

Đầu Micropipette tip và hộp chứa

Hãng sản xuất: WATSON FUKAEKASEI 

 

Phù hợp cho nhiều hãng Micropipette: Watson, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit, Nichiryo, A&D, Socorex Acura

Độ bám dính cực thấp, làm tăng tính chính xác trong việc hút dung dịch chuẩn và mẫu

Chịu được chế độ thanh trùng ở 121oC, 1atm (15psi), 20 phút

Đa dạng về chủng loại, đáp ứng nhiều kiểu thể tích cho nhiều phương pháp kiểm nghiệm khác nhau

Chất liệu nhựa PP tinh khiết, Không chứa DNAse, RNase, Pyrogen nên phù hợp cho các phân tích cả hóa học, sinh học và sinh học phân tử

 

Link website hãng sản xuất

Đầu Micropipette tip và hộp chứa

Hãng sản xuất: ABDOS

Vật liệu: PolyPropylen tinh khiết medical grade usp Class VI

Tương thích với micropipette nhiếu hãng : ABDOS, Biohit, Gilson, Capp Aero, Brand, Vitlab, Eppendorf, Thermo, Labnet, Nichiryo, Axygen, Socorex

Không chứa DNase, RNase, Pyrogen: phù hợp sử dụng trong phân tích sinh học phân tử

Sản xuất trong qui trình sạch, khuôn mẫu công nghệ cao nên đảm bảo độ chính xác và độ lặp lại cao, độ bám dính cực thấp

Chịu được hấp thanh trùng

 

Link website hãng sản xuất