Language
Việt An LabShop chuyên cung cấp dụng cụ, vật tư tiêu hao, trang thiết bị phòng thử nghiệm: vial sắc ký, vial headspace, cột chiết mẫu pha rắn (SPE), đầu lọc mẫu (syring filter), giấy lọc phòng thí nghiệm, giấy lọc định tính, giấy lọc định lượng, micropipette và đầu típ, đầu típ Watson, ống ly tâm nhựa có nắp fancol, bột QUECHERS, máy vortex, máy lắc mẫu, máy ly tâm, máy làm khô mẫu, manifold, cột sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC/UHPLC)... Đặc biệt tư vấn miễn phí giải pháp tối ưu hóa hiệu quả phòng kiểm nghiệm.