Language

Vortex Mixer

Máy trộn mẫu (Vortex)

Hãng sản xuất: N-Biotek

 

Tốc độ có khả năng điều chỉnh lên đến 3,000rpm,

Chế độ vận hành: chạm lắc hoặc chạy liên tục

Phù hợp nhiều ứng dụng (ống nghiệm, plate, ống eppendorf, ....) trong PKN  

 

Link website hãng sản xuất