Language

Màng lọc 47mm

Màng lọc 47mm

Hãng sản xuất: CNW Technologies

Đa dạng về loại vật liệu, kích thước màng và lổ lọc đáp ứng yêu cầu lọc nhiều loại dung môi cho những mục đích sử dụng khác nhau

Có chứng nhận chất lượng (Certification of Analysis từng lô sản phẩm)

Khả năng chịu áp lực cao và thể tích bị lưu giữ ít

Quy cách đóng gói thuận tiện khi sử dụng cũng như bảo quản (phần còn lại) sau khi sử dụng

 

Đa dạng về loại vật liệu, kích thước màng và lổ lọc đáp ứng yêu cầu lọc nhiều loại dung môi cho những mục đích sử dụng khác nhau

Có chứng nhận chất lượng (Certification of Analysis từng lô sản phẩm)

Khả năng chịu áp lực cao và thể tích bị lưu giữ ít

Quy cách đóng gói thuận tiện khi sử dụng cũng như bảo quản (phần còn lại) sau khi sử dụng

Giữa hai màng lọc liên tiếp được ngăn các bằng giấy màu xanh (tránh dính khi thao tác)

Kèm theo mỗi hộp: kẹp bằng thép không gỉ giúp cho việc thao tác dễ dàng và tránh nhiễm chéo

Mã hàng Mô tả sản phẩm Quy cách Vật liệu màng
2.CM0821.0001 Mixed Cellulose Ester(MCE) Membrane,25mm,0.45μm 200 cái/hộp MCE
2.CM0822.0001 Mixed Cellulose Ester(MCE) Membrane,25mm,0.22μm 200 cái/hộp 
2.CM0811.0001 Mixed Cellulose Ester(MCE) Membrane,47mm,0.45μm 100 cái/hộp
2.CM0812.0001 Mixed Cellulose Ester(MCE) Membrane,47mm,0.22μm 100 cái/hộp
2.CM0221.0001 Nylon Membrane,25mm,0.45μm 200 cái/hộp Nylon
2.CM0222.0001 Nylon Membrane,25mm,0.22μm 200 cái/hộp
2.CM0211.0001 Nylon Membrane,47mm,0.45μm 100 cái/hộp 
2.CM0212.0001 Nylon Membrane,47mm,0.22μm 100 cái/hộp
2.CM0421.0001 Hydrophobic polyvinylidene fluoride(PVDF) Membrane,25mm,0.45μm 100 cái/hộp Hydrophobic PVDF
2.CM0422.0001 Hydrophobic polyvinylidene fluoride(PVDF) Membrane,25mm,0.22μm 100 cái/hộp 
2.CM0411.0001 Hydrophobic polyvinylidene fluoride(PVDF) Membrane,47mm,0.45μm 50 cái/hộp
2.CM0412.0001 Hydrophobic polyvinylidene fluoride(PVDF) Membrane,47mm,0.22μm 50 cái/hộp
2.CM0321.0001 Hydrophobic Polytetrafluoroethylene(PTFE) Membrane,25mm,0.45μm 100 cái/hộp  Hydrophobic PTFE
2.CM0322.0001 Hydrophobic Polytetrafluoroethylene(PTFE) Membrane,25mm,0.22μm 100 cái/hộp 
2.CM0311.0001 Hydrophobic Polytetrafluoroethylene(PTFE) Membrane,47mm,0.45μm 50 cái/hộp 
2.CM0312.0001 Hydrophobic Polytetrafluoroethylene(PTFE) Membrane,47mm,0.22μm 50 cái/hộp
2.CM0621.0001 Hydrophilic Polytetrafluoroethylene(PTFE) Membrane,25mm,0.45μm 100 cái/hộp Hydrophilic PTFE 
2.CM0622.0001 Hydrophilic  Polytetrafluoroethylene(PTFE) Membrane,22mm,0.22μm 100 cái/hộp
2.CM0611.0001 Hydrophilic Polytetrafluoroethylene(PTFE) Membrane,47mm,0.45μm 50 cái/hộp 
2.CM0612.0001 Hydrophilic Polytetrafluoroethylene(PTFE) Membrane,47mm,0.22μm 50 cái/hộp

Sản phẩm liên quan