Language

Giấy lọc định lượng

Giấy lọc định lượng

Hãng sản xuất: Hyundaimicro

Sản xuất từ 100% alpha-cellulose và độ tro hóa dưới 0.1% theo tieu chuấn ISO 9001: 2008

Giấy lọc mỏng, nhẹ, có độ thấm ướt cực tốt

Phù hợp nhiều ứng dụng lọc cho những đối tượng mẫu từ nhiều lĩnh vực phân tích 

 

Link website hãng sản xuất

 

Sản phẩm được sản xuất từ 100% alpha-cellulose và độ tro hóa dưới 0.01%

Đặc điểm: Giấy lọc mỏng, nhẹ, có độ thấm ướt cực tốt

Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008

Ứng dụng: Nhiều ứng dụng sẽ chọn loại sản phẩm phù hợp tùy thuộc vào đối tượng mẫu, tốc độ lọc,... (Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết trong brochure)

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Loại Lổ lọc
(um)
Khối lượng
(g/m2)
Độ dày
(mm)
Tốc độ lọc
(giây/100mL)
Độ tro
(%)
Các hãng tương đương
No. 50 12-15㎛ 84 0.20 40 < 0.01 Whatman: No.41 / No.54 / No.541
Munktell: Grade 388
No. 51 8-12㎛ 84 0.19 90 < 0.01 Whatman: No.40 / No.43
Advantec: No. 5A
Munktell: Grade 389
No. 52 3-5㎛ 84 0.16 800 < 0.01 Whatman: No.44
Advantec: No. 5B
Munktell: Grade 390
No. 53 1-2㎛ 100 0.20 2,500 < 0.01 Whatman: No.42
Advantec: No. 5C
Munktell: Grade 393
No. 60 2-3㎛ 84 0.15 1,200 < 0.01 Whatman: No.52 / No.540
Advantec: No. 3
Munktell: Grade 391
No. 30 5-8㎛ 84 0.17 300 < 0.01 Whatman: No.42 / No.50 / No.542
Advantec: No.6 / No.4A
Munktell: Grade 392

MÃ ĐẶT HÀNG THEO KÍCH THƯỚC

Loại Φ55mm Φ70mm Φ90mm Φ110mm Φ125mm Φ150mm Φ185mm Φ200mm Φ240mm Φ250mm
No. 50 HM.5012055 HM.5012070 HM.5012090 HM.5012110 HM.5012125 HM.5012150 HM.5012185 HM.5012200 HM.5012240 HM.5012250
No. 51 HM.5108055 HM.5108070 HM.5108090 HM.5108110 HM.5108125 HM.5108150 HM.5108185 HM.5108200 HM.5108240 HM.5108250
No. 52 HM.5203055 HM.5203070 HM.5203090 HM.5203110 HM.5203125 HM.5203150 HM.5203185 HM.5203200 HM.5203240 HM.5203250
No. 53 HM.5301055 HM.5301070 HM.5301090 HM.5301110 HM.5301125 HM.5301150 HM.5301185 HM.5301200 HM.5301240 HM.5301250
No. 60 HM.6002055 HM.6002070 HM.6002090 HM.6002110 HM.6002125 HM.6002150 HM.6002185 HM.6002200 HM.6002240 HM.6002250
No. 30 HM.3005055 HM.3005070 HM.3005090 HM.3005110 HM.3005125 HM.3005150 HM.3005185 HM.3005200 HM.3005240 HM.3005250

 

Loại Φ285mm Φ300mm Φ350mm Φ380mm Φ400mm Φ450mm Φ500mm Φ550mm Φ600mm 600 x 600mm
No. 50 HM.5012285 HM.5012300 HM.5012350 HM.5012380 HM.5012400 HM.5012450 HM.5012500 HM.5012550 HM.5012600 HM.5012600A
No. 51 HM.5108285 HM.5108300 HM.5108350 HM.5108380 HM.5108400 HM.5108450 HM.5108500 HM.5108550 HM.5108600 HM.5108600A
No. 52 HM.5203285 HM.5203300 HM.5203350 HM.5203380 HM.5203400 HM.5203450 HM.5203500 HM.5203550 HM.5203600 HM.5203600A
No. 53 HM.5301285 HM.5301300 HM.5301350 HM.5301380 HM.5301400 HM.5301450 HM.5301500 HM.5301550 HM.5301600 HM.5301600A
No. 60 HM.6002285 HM.6002300 HM.6002350 HM.6002380 HM.6002400 HM.6002450 HM.6002500 HM.6002550 HM.6002600 HM.6002600A
No. 30 HM.3005285 HM.3005300 HM.3005350 HM.3005380 HM.3005400 HM.3005450 HM.3005500 HM.3005550 HM.3005600 HM.3005600A

 

Sản phẩm liên quan