Language

Manifold và Phụ kiện

Manifold và Phụ kiện

Hãng sản xuất: CNW Technologies

Bộ tách chiết pha rắn cho SPE (12,16, 24 vị trí) kết hợp pump hút chân không cho quá trình làm sạch dịch chiết mẫu phù hợp với nhiều lĩnh vực/ dạng mẫu phân tích (sử dụng SPE, cartridge hoặc disk)
 
Manifold 10 vị trí được thiết kế riêng ứng dụng cho những lượng mẫu lớn (10 - 70g), sử dụng với dạng SPE thể tích lớn hoặc dạng Flash column
 
 

 

- Số vị trí: 10, 12, 16, 24

- Phù hợp cho tất cả các loại SPE

- Phụ kiện đầy đủ đáp ứng cho tất cả các ứng dụng từ thể tích nhỏ (phân tích mẫu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, ....) đến những thể tích lớn (phân tích môi trường)

 

Mã đặt hàng Mô tả sản phẩm Cung cấp bao gồm
2.CR1012.0001 12 Position Vacuum Manifold Set-Complete  1 glass chamber
 1 cover, gasket, & 12 stopcocks
 1 vacuum gauge & valve assembly
 12 polypropylene needles
 Collection rack shelves, legs, clips, & posts
 6 plates
 1 waste container
2.CR1416.0001 16 Position Vacuum Manifold Set-Complete  1 glass chamber
 1 cover, gasket, & 16 stopcocks
 1 vacuum gauge & valve assembly
 16 polypropylene needles
 Collection rack shelves, legs, clips, & posts
 4 plates
2.CR1824.0001 24 Position Vacuum Manifold Set-Complete  1 glass chamber
 1 cover, gasket, & 24 stopcocks
 1 vacuum gauge & valve assembly
 24 polypropylene needles
 Collection rack shelves, legs, clips, & posts
 4 plates
2.CR2010.0001 10 Position Flash Vacuum Manifold  1 glass chamber
 1 cover, gasket, & 10 stopcocks
 1 vacuum gauge & valve assembly
 10 polypropylene needles
 Collection rack shelves, legs, clips, & posts
 4 plates

 

 

Vui lòng xem chi tiết trong brochure download hoặc liên hệ công ty chúng tôi

Sản phẩm liên quan