Language

Đầu Micropipette tip và hộp chứa

Đầu Micropipette tip và hộp chứa

Hãng sản xuất: WATSON FUKAEKASEI 

 

Phù hợp cho nhiều hãng Micropipette: Watson, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit, Nichiryo, A&D, Socorex Acura

Độ bám dính cực thấp, làm tăng tính chính xác trong việc hút dung dịch chuẩn và mẫu

Chịu được chế độ thanh trùng ở 121oC, 1atm (15psi), 20 phút

Đa dạng về chủng loại, đáp ứng nhiều kiểu thể tích cho nhiều phương pháp kiểm nghiệm khác nhau

Chất liệu nhựa PP tinh khiết, Không chứa DNAse, RNase, Pyrogen nên phù hợp cho các phân tích cả hóa học, sinh học và sinh học phân tử

 

Link website hãng sản xuất

 

Phù hợp cho nhiều hãng Micropipette: Watson, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit, Nichiryo, A&D, Socorex Acura

Độ bám dính cực thấp, làm tăng tính chính xác trong việc hút dung dịch chuẩn và mẫu

Chất liệu nhựa PP tinh khiết, Không chứa DNAse, RNase, Pyrogen: Phù hợp sử dụng trong phân tích hóa học, sinh học và sinh học phân tử

Chịu được chế độ thanh trùng ở 121oC, 1atm (15psi), 20 phút

Đa dạng về chủng loại, đáp ứng nhiều kiểu thể tích cho nhiều phương pháp kiểm nghiệm khác nhau

 

Các loại ngoài danh mục đầu típ thông dụng trên website, xin vui lòng tham khảo thêm trong brochure hoặc liên hệ với chúng tôi để thêm thông tin chi tiết

Mã hàng Mô tả ĐVT Hãng sản xuất Tương thích pipette các hãng 
110-207C Đầu típ trắng, 10uL, 1000 cái/gói Gói Watson Watson, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit, Nichiryo, A&D 
110-705C Đầu típ trắng, 200uL, 1000 cái/gói Gói Watson Watson, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit, Nichiryo, A&D 
110-706C Đầu típ trắng, 1000uL, 1000 cái/gói Gói Watson Watson, Eppendorf, Gilson, Finnpipette, Biohit, Nichiryo, A&D 
110-401C Đầu típ trắng, 5000uL, 250 cái/gói Gói Watson Watson, Gilson, Socorex Acura
1298-207RA Hộp (rỗng) dùng chứa đầu típ 10uL Cái Watson Cho đầu típ 10uL
1298-705RA Hộp (rỗng) dùng chứa đầu típ 200uL Cái Watson Cho đầu típ 200uL
1298-802RA Hộp (rỗng) dùng chứa đầu típ 1000uL Cái Watson Cho đầu típ 1000uL
1298-401RA Hộp (rỗng) dùng chứa đầu típ 5000uL Cái Watson Cho đầu típ 5000uL

 

Sản phẩm liên quan